Scoliose en kyfose; Wat is het? En wat kan ik er aan doen?


Scoliose en kyfose zijn standsafwijkingen van de wervelkolom die vaak ontstaan tijdens de groei. De meeste scolioses zijn ideopatisch. Dit wil zeggen dat er geen duidelijke oorzaak is. 

Het is heel zinvol om tijdens de groeispurt alert te zijn op mogelijke houdingsafwijkingen en deze op tijd te behandelen. Hiermee kunnen klachten op latere leeftijd voorkomen worden.  

Scoliose

Een scoliose is een zijdelingse verkromming en verdraaiing van de wervelkolom, waardoor één of twee bochten ontstaan. De scoliose kan S-vormig (2 bochten) of C-vormig (1 bocht) zijn. Hoe herken ik een scoliose?
De scoliose is het beste te zien wanneer je met gestrekte benen de rug voorover buigt.  Wanneer je vanaf de achterkant kijkt zie je soms dat de ribben aan de ene kant hoger staan dan aan de andere kant, dit wordt een gibbus genoemd.Structurele en niet-structurele scoliose
Een niet-structurele scoliose kan ontstaan door pijn, een verkeerde houding of als compensatie van een beenlengteverschil. Door houdingscorrectie vermindert de scoliose en bij vooroverbuigen zal de scoliose niet zichtbaar zijn.
Een structurele scoliose kan niet gecorrigeerd worden, maar door oefentherapie kan verergering wel voorkomen worden.

Kyfose
Vrijwel iedere bovenrug heeft een lichte voorwaartse kromming (een zogenaamde kyfose). Bij een versterkte kyfose is de wervelkolom te ver gebogen en wordt de rug boller.
Deze houding kan spontaan ontstaan (ideopatisch; dus zonder duidelijke oorzaak),  maar ook onder invloed van het veelvuldig gebogen zitten en staan. Hoe vaak zit een kind niet krom achter de computer, laptop, tablet of mobiele telefoon? De rugspieren zijn vaak niet sterk genoeg om de wervelkolom gestrekt te houden. Hierdoor neemt vooral tijdens de groeispurt de kans op een toename van de houdingsafwijking toe. 

Hoe herken ik een versterkte kyfose?
De versterkte kyfose is het beste te zien wanneer je met gesterkte benen de rug voorover buigt. Wanneer je dan vanaf de zijkant kijkt zie je dat de rug in een mooie egale kromming buigt (bij een normale anatomie) of dat de bovenrug een knik vormt (versterkte kyfose).
Wat kan ik aan een scoliose of kyfose doen?
Middels oefentherapie leer je om je rug vanuit een goede stand te belasten tijdens de dagelijkse activiteiten. Daarnaast helpt het doen van oefeningen om de spierkracht van de rompspieren en de bewegelijkheid van de rug te behouden en om pijnklachten en verergering van de scoliose of kyfose te voorkomen.

 

Behandeling volgens de Schroth Best Practice Methode
 

De Schroth Best Practice Methode
De Schroth-methode (vernoemd naar Katharine Schroth) is een 3-dimensionale behandelmethode specifiek voor scoliose patiënten. Deze behandelmethode wordt in Duitsland al jaren met veel succes toegepast bij jongeren én ouderen met scoliose. In Nederland is deze behandelmethode tot dusver nog vrij onbekend, maar doet snel zijn intrede vanwege de positief behaalde resultaten.

De oefeningen zijn makkelijk toepasbaar in het dagelijks leven. De behandeldoelen zijn: correctie van de wervelkolom, reductie en afremmen van de progressie van de scoliose, houdingsverbetering en pijnvermindering. Ook het moeten dragen van een brace of operatief ingrijpen kan soms voorkomen worden door oefentherapie!  Meer informatie over Schroth therapie, waaronder de wetenschappelijke onderbouwing, vind je hier. 

 

 
 

 


 

Laatste nieuws


 

Corona Revalidatie
Lees meer
Looptraining bij Etalagebenen (Claudicatio Intermittens)
Lees meer
Revalidatie na heup- of knieprothese
Lees meer

 

Sociale Media